دانلود رایگان نرم افزار October 14, 2021
QuestaSim iconدانلود Questa Advanced Simulator ؛ نرم افزار شبیه سازی تراشه های FPGA و SoC Permalink for 'Mentor Graphics QuestaSim 2021.1 Windows/ 2021.2.1 Linux' Posted: October 14, 2021, 2:56pm CST by دانلودلی